Thursday, February 15, 2018

සිතක අමුත්තපිණි මත උදය තණ පලසක ඇති ගෑවී
කොපුලත සුමුදු කඳුලක පහසින් පේවී
මදහස නොමැති වුවනක සුසුමක් පාවී
හදවත සියුම් රිදුමක් සුවයක් වේවී

No comments:

Post a Comment